Veelgestelde vragen

Hoe zorg ik ervoor dat een klant snel(ler) betaalt?

Het is belangrijk dat u een strak debiteurenbeleid voert en bovenop openstaande facturen zit. Is de betalingstermijn verstreken? Verstuur dan direct een herinnering. Op deze pagina leest u vier tips om te zorgen dat klanten sneller betalen. Ook kunt u daar een voorbeeldbrief voor een betalingsherinnering downloaden. Uiteraard is het ook mogelijk om debiteurenbeheer uit te besteden aan Viridi en de cashflow van uw bedrijf te verbeteren.

Raak ik een klant kwijt als ik een incassobureau inschakel?

Dit varieert. Er zijn natuurlijk wanbetalers die geen geld hebben of over iedere factuur moeilijk doen. De vraag is: wilt u zulke klanten nog wel blijven bedienen? Als de klantrelatie altijd goed is geweest, dan merken we dat een traject bij Viridi deze relatie weer kan versterken. Onze medewerkers zijn getraind om klanten op een vriendelijke manier te woord te staan en om het ‘verhaal’ van de klant te horen. Deze feedback krijgt u natuurlijk ook te horen. Misschien is een klant ergens ontevreden over. Vervolgens maken we met een klant afspraken over betalen, zodat u krijgt betaald en u geen klant verliest.

Hoe lever ik een vordering aan?

Wanneer u een vordering op een doordeweekse dag voor 15:00 in onze handen geeft, wordt deze dezelfde dag nog in behandeling genomen. Wanneer u nog niet samenwerkt met Viridi Credit Solutions, kunt u het beste contact opnemen met ons om uw situatie helder te krijgen. U kunt dit doen via de contactgegevens die op de website staan vermeld.

Welke kosten worden doorberekend aan een debiteur?

De kosten die worden doorbelast aan de debiteur zijn de incassokosten. De hoogte van voornoemde door te belasten kosten zijn van meerdere zaken afhankelijk. Denk hierbij aan de hoogte van de hoofdsom. Daarnaast is er nog een belangrijk verschil tussen B2C en B2B vorderingen. Voor B2C-vorderingen heeft u te maken met de buitengerechtelijke incassokosten, die zijn vastgelegd in de wet incassokosten die van kracht is per d.d. 1-7-2012. De zogenaamde WIK-kosten. Voor B2B-vorderingen hangt het volledig af van welke afspraken er zijn gemaakt tussen u en uw klant. Heeft u bijvoorbeeld zelf voor buitengerechtelijke kosten een percentage van de hoofdsom in de toepasselijke algemene voorwaarden bedongen, dan zal dit percentage worden toegepast. Wanneer er niks is afgesproken wordt het redelijk geacht de buitengerechtelijke incassokosten volgens WIK toe te passen.

Wordt er rente berekend over de openstaande factuur?

Er mag rente doorberekend worden, namelijk contractuele en wettelijke rente. Dit kunt u lezen op de pagina: rente berekenen over incassokosten.

Wij gaan in dit geval altijd met de schuldeiser om tafel, maar vaak adviseren wij om geen rente over de openstaande facturen te berekenen. Dit draagt niet bij aan het vinden van een versnelde oplossing van het probleem, namelijk zorgen dat een klant betaalt. Ook kan de klantrelatie op het spel komen te staan.

Welke kosten worden doorberekend aan u als opdrachtgever?

In het ideale geval bent u kostenvrij. Viridi Credit Solutions werkt in het minnelijke traject op basis van no cure no pay. Dit houdt in dat wanneer de debiteur de volledige hoofdsom en de wettelijke incassokosten betaalt, u kostenvrij bent. Wanneer dit niet het geval is wordt er provisie berekend over het geïnde bedrag. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons via de contactpagina.

Er wordt direct betaald nadat de factuur is overgedragen, wat nu?

Wanneer uw debiteur binnen 24 uur na het overdragen van het dossier betaalt en het is duidelijk dat er niet betaald is naar aanleiding van een interventie door Viridi Credit Solutions, dan is er sprake van een kruisbetaling. In dit geval wordt het dossier kosteloos gesloten.

Wat is het verschil met incasso?

In de fase dat er sprake is van debiteurenbeheer zullen wij uw klant in eerste instantie mailen, brieven versturen en bellen met het verzoek de openstaande facturen aan u te voldoen. Wij berekenen in deze fase geen kosten door aan uw klant. Wij maken met u afspraken over de wijze waarop wij uw debiteurenbeheer vorm kunnen geven en tegen welk tarief.

Hoe ziet het proces er uit.

In eerste instantie zullen wij uit uw naam de klant een mail versturen met de openstaande factuur / facturen met daarbij het verzoek om binnen een redelijke termijn deze facturen aan u te voldoen. Indien er geen betaling volgt zullen wij namens u en vanuit uw naam contact opnemen met de klant om te vragen naar de betaling. Mocht er sprake zijn van een dispuut dan zullen wij in overleg treden met u indien wij het dispuut zelf niet kunnen oplossen. Mocht tenslotte de betaling nog steeds uitblijven dan kunnen wij de aanzegging doen namens u met daarbij de berekening van de eventuele incassokosten die verschuldigd zullen zijn. In deze fase zoeken wij de oplossing op een klantvriendelijke manier. Van belang is uw klantrelatie in stand te houden. In deze fase zal uw klant ook niet aangesproken worden namens Viridi Credit Solutions maar namens u.

Hoe lever ik een vordering aan?

Wanneer u een vordering op een doordeweekse dag voor 15:00 in onze handen geeft, wordt deze dezelfde dag nog in behandeling genomen. Wanneer u nog niet samenwerkt met Viridi Credit Solutions, kunt u het beste contact opnemen met ons om uw situatie helder te krijgen. U kunt dit doen via de contactgegevens die op de website staan vermeld.

Heb ik een abonnement als ik met jullie een partnership aan ga?

Nee u heeft geen abonnement met ons. Heeft u 1 zaak dan nemen wij deze graag in behandeling voor u. Uiteraard willen wij de partner zijn voor de lange termijn. Wij zien onze klantrelaties dan ook als partnership waarbij wij uw verlengstuk kunnen en willen zijn.

Ben ik mijn klant niet gelijk kwijt?

Wij willen er voor zorgen dat u uw klantrelaties in stand houdt. Klantrelaties zijn voor ons net zo belangrijk als voor u. Wij willen er voor zorgen dat uw klantrelaties in stand blijven door kwalitatief hoogwaardige werkzaamheden te leveren. Daarnaast zullen wij altijd met respect communiceren naar uw klanten toe. Tenslotte is uw klantrelatie onze zorg.

Hoe lever ik een advies vraag aan?

Een advies geven is afhankelijk van uw input. Hoe meer informatie omtrent de casus des te beter kunnen wij u van een advies voorzien. Geeft u daarom via ons contactformulier aan waar u advies over wilt. Is het ons niet duidelijk? Wij zullen contact met u opnemen om uw verzoek te bespreken.

Wat kost het om bij jullie een advies vraagstuk uit te zetten?

Het geven van advies en de kosten die wij daarvoor berekenen zijn afhankelijk van de vraagstelling en de moeilijkheidsgraad van uw vraag. Wij komen graag met een op maat gemaakt voorstel voor u.

Hoe ziet het advies proces er uit?

Uw vraagstelling ontvangen wij via onze website. Indien de vraag duidelijk is zullen wij een dossier aanmaken en de vraagstelling aan u bevestigen. Daarna zullen wij een inschatting maken van de tijd die wij nodig hebben om u van een advies te voorzien. In de regel houden wij voor adviezen vijf werkdagen aan vanaf het moment dat u ons om advies vraagt.


Staat uw vraag er niet bij?

We helpen u graag verder.

> Contact opnemen